آروین لری پور - Arvin Loripour

مشاوره نرم افزاری

توسعه دهنده نرم افزار

استاد

موسس اکوسیستم ویرا

آروین لری پور - Arvin Loripour

مشاوره نرم افزاری

توسعه دهنده نرم افزار

استاد

موسس اکوسیستم ویرا

فروشگاه اینترنتی کرمان کمپ

  • تحویل: 1400
  • کارفرما: حمید سعید
  • نوع وب سایت: فروشگاه با قابلیت چند فروشندگی
  • فریمورک: لاراول و Vue
  • زبان‌های استفاده شده: PHP, JS, Sass
  • برنامه نویس و مدیر پروژه: آروین لری پور
  • طراحی UI: سید امیر مسعود عالم‌زاده
مشاهده دمو

فروشگاه اینترنتی کرمان کمپ، در مردادماه سال ۱۳۹۹ ثبت سفارش شد و در اردیبهشت سال ۱۴۰۰ تحویل گردید.

زبان برنامه نویسی این پروژه PHP است و از فریمورک لاراول برای بک اند و از فریمورک Vue برای فرانت اند آن استفاده شده است