آروین لری پور - Arvin Loripour

مشاوره نرم افزاری

توسعه دهنده نرم افزار

استاد

موسس اکوسیستم ویرا

آروین لری پور - Arvin Loripour

مشاوره نرم افزاری

توسعه دهنده نرم افزار

استاد

موسس اکوسیستم ویرا

وب سایت پرستاری ۲۴

  • کارفرما: دکتر زمانی
  • شروع پروژه: شهریور ماه ۱۳۹۷
  • تحویل پروژه: مهرماه ۱۳۹۷
  • طراح و برنامه نویس: آروین لری پور
مشاهده دمو

وب سایت خدماتی – پرستاری ۲۴ در سال ۱۳۹۷ طراحی و تحویل گردیده است.