آروین لری پور - Arvin Loripour

مشاوره نرم افزاری

توسعه دهنده نرم افزار

استاد

موسس اکوسیستم ویرا

آروین لری پور - Arvin Loripour

مشاوره نرم افزاری

توسعه دهنده نرم افزار

استاد

موسس اکوسیستم ویرا

وب سایت گنجینه بوتیا

  • کارفرما: جناب کاویانی
  • تحویل: دی ماه ۱۴۰۰
  • مدیر پروژه: آروین لری پور
  • طراح سایت: بیتا یاسایی
  • طراح گرافیک: عرفان اسلامی
مشاهده دمو

وب سایت گنجینه بوتیا یک وب سایت شرکتی فروشگاهی است، که در سال ۱۴۰۰ طراحی و تحویل گردید.