انجمن صنفی شرکتهای مسافربری سواری کرایه استان کرمان

انجمن شرکت های سواری کرایه استان کرمان

انجمن صنفی شرکتهای مسافربری سواری کرایه استان کرمان

انجمن صنفی شرکتهای مسافربری سواری کرایه استان کرمان

این وب سایت با استفاده از سیستم مدیریت محتوا وردپرس طراحی و اجرا شده است.

با توجه به این که استفاده از این وب سایت باید در ساده ترین حالت باشد، در طراحی آن سعی شده است تا مخاطب بتواند به آسانی به محتوا مد نظر دسترسی پیدا کند.

همچنین این وب سایت دارای وب سایت های زیر مجموعه از قبیل پرتال مدیریت و پرتال رانندگان نیز می باشد

اسکرول به بالا