جایگاه اشاره گرها در زبان C – بخش سوم

در صورتی که بخش اول و دوم رو مطالعه نکردید که در درک درست این بخش با مشکل روبرو بشید، پیشنهاد می کنم، بخشهای قبل رو ابتدا مطالعه کنید. ۲-۲– اعمال محاسباتی جمع و تفریق اعمال جمع و تفریق را می توان بر روی اشاره گرها انجام داد. با افزایش یک واحد و به اشاره… ادامه خواندن جایگاه اشاره گرها در زبان C – بخش سوم

جایگاه اشاره گرها در زبان C – بخش دوم

در صورتی که بخش اول رو مطالعه نکردید که در درک درست این بخش با مشکل روبرو بشید، پیشنهاد می کنم، بخش اول رو ابتدا مطالعه کنید. ۱-۲– عملگرهای اشاره گر عملگر & (آدرس) و ∗(محتویات) هر یک از این دو عملگر یک عملوند دارند . عملگر & ، آدرس عملوند خودش را مشخص می… ادامه خواندن جایگاه اشاره گرها در زبان C – بخش دوم

جایگاه اشاره گرها در زبان C – بخش اول

به موضوع اشاره گرها و جایگاه اشاره گرها در زبان C، خواهیم پرداخت. اشاره گر متغیری است که آدرس متغیر دیگری را نگه می دارد که اصطلاحا گفته می شود دارد به آن متغیری اشاره می کند. به دو عملگر * (address-of operator) و & (indirection operator) با اشاره گرها نیاز می شود. اشاره گرها… ادامه خواندن جایگاه اشاره گرها در زبان C – بخش اول