تفاوت بین وب سرویس و وب API ?

یه سوالی زیاد پرسیده میشه از من اینکه وب سرویس چیه ؟ Api چیه ؟ یا اینکه این دوتا چه تفاوتای با هم دارن ؟ خوب جواب دو سوال اول رو قبلا دادم در بخش های وب سرویس چیست ؟ API چیست ؟ اما میرسیم به سوال اصلی : تفاوت وب سرویس با API ?… ادامه خواندن تفاوت بین وب سرویس و وب API ?